Kentsel Dönüşüm ve Bina Güçlendirme Nedir?

Artık günümüz yaşamı eski yapılanmayı kabul etmiyor. Eski yapıların dağınıklığı, farklılığı, konumları, yapısal farklılıkları, depreme uygun olmaması, bulunduğu bölgenin şartlarına uygun olmaması gibi birçok sebep ortaya kentsel dönüşümü çıkartıyor. Kentsel dönüşüm nedir? Kentsel dönüşüm kanunu ve yönetmeliği, yerinde dönüşüm, bina güçlendirme, bina risk raporu hakkında merak ettikleriniz bu makalemizde.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? BİNA, EV, YAPI GÜÇLENDİRME

Kentsel dönüşüm bir bölgedeki eski, depreme uygun olmayan, yapısal olarak artık sağlıklı bir kullanım ömrü olmayan, şehir estetiğine ve bulunduğu coğrafyanın şartlarına uygun olmayan yapılaşmanın, günün şartlarına şehir estetiğine uygun olarak yenilenmesidir. Kentsel dönüşüm için en büyük sebep eski yapıların depreme dayanıklı olmamasıdır. Deprem ülkesi olan Türkiye’nin, kentsel dönüşüme mecbur olduğu mutlak bir gerçektir. Kentsel dönüşüm ile deprem olması durumunda can ve mal kaynını en aza indirmek hedeftir.  Yaşanan bazı semtlerde eskiden kurulmuş olan gecekondu bölgeleri bulunmaktadır, bu yapılar tek katlı ve dayanıksız eski tip evlerdir. Gecekondu mahallelerinin kentsel dönüşüme girmesiyle birlikte tek katlı eski yapı yerine yapılacak yüksek katlı ve dayanıklı yeni nesil binalarla birlikte hem yer açılmış olacak hem de görüntü açısından değer kazanacaktır ve en önemlisi can ve mal kaybından arınmış olunacaktır. [caption id="attachment_11839" align="alignnone" width="1180"]İnşaat Yapım, İnşaat Blogu İnşaat Yapım, İnşaat Blogu[/caption] 2012 yılında çıkan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte Kentsel Dönüşüm kavramı ile tanışmış olduk. Kentsel Dönüşüm Kanununda ‘Riskli Yapı’ ve ‘Riskli Alan’ diye iki çeşit tanım vurgulanmaktadır. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU – 6306 SAYILI KANUN – KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ

6306 Sayılı kentsel dönüşüm kanunu 2012 yılında resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanlarının tespitine, riskli yapıların yıktırılmasına, yapılacak planlamaya, dönüştürmeye tabi tutulacak taşınmazların değerinin tespitine, hak sahibi olacaklarla yapılacak anlaşmaya ve yapılacak yardımlara, yeniden yapılacak yapılara ve 6306 sayılı Kanun kapsamındaki diğer uygulamalara ilişkin usûl ve esasları belirlemektir. inşaat blogu, inşaat rehberi, inşaat fikirleri, inşaat kılavuzu, inşaat yapım, inşaat bilgi, inşaat yardım
[nbox type=”success” align= “center” close=”yes”]6306 SAYILI KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNUNUN ORİJİNAL METNİ İÇİN TIKLAYINIZ![/nbox]
[caption id="attachment_11840" align="alignnone" width="885"]İnşaat Yapım, İnşaat Blogu İnşaat Yapım, İnşaat Blogu[/caption]

YERİNDE DÖNÜŞÜM 

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında bulunan müstakil binalar için yerinde dönüşüm veya bina güçlendirme uygulanabilir. Depreme dayanıklı olmayan veya eskidiğini düşündüğümüz bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, yerine depreme dayanıklı ve yeni bir bina inşa edilmesine ‘’yerinde dönüşüm’’ denir. Yerinde dönüşüme kentsel dönüşümün küçük versiyonu diyebiliriz. [caption id="attachment_11841" align="alignnone" width="885"]İnşaat Yapım, İnşaat Blogu İnşaat Yapım, İnşaat Blogu[/caption]

BİNA GÜÇLENDİRME

Bina güçlendirme, adındanda anlaşılacağı gibi mevcut yapıyı tamamen yıkmadan revize ederek depreme ve güncel şartlara en uygun şekile getirmektir. Bina güçlendirme de en popüler yöntem kolon sağlamlaştırmadır. Binayı ayakta tutan en güçlü bölge kolonlardır, kolonlar taşıma gücünü arttırıyor. Dolayısıyla en çok önem verilmesi gereken konu bu noktadır. Bina güçlendirme işleminde ilk olarak kolonları analiz ettirmek gerekiyor. 

BİNA RİSK RAPORU

Binanıza ait deprem risk raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlardan alınır. Raporun hazırlanması için, binada yer sahibi maliklerden bir kişinin Deprem Risk Raporu çıkartılması talebiyle inşaat şirketlerine başvuruda bulunması gerekir. Riskli bina tespit başvurusu sonrasında başvurduğunuz şirket denetiminde lisanslı kuruluş binayı analiz eder, laboratuvar çalışmalarını yapar ve risk raporunu hazırlar. Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. Hazırlanan rapor binanızın risk durumunu doğru olarak ortaya çıkartacaktır. Rapor sonucu bina riskli yapı olarak belirlenirse kentsel dönüşüm süreci başlatılır. Sonuç olarak kentsel dönüşüm bizim gibi deprem ülkeleri için kaçınılmaz bir sondur. Ülkemiz günümüz dünyasında avrupa ülkerine göre bu konuda maalesef geç kalmıştır. Geç kaldığı gibi işleyiş olarak da kentsel dönüşüm ülkemizde ağır olarak işlemektedir. Son yıllarda yaşanan küçük ve orta boyutta olan depremlerle bu konu sık sık siyaset ve medya gündemine gelse de işleyiş olarak hala çok hızlı bir ilerleyiş görülememektedir. HİZMETLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ?]]>