İnşaat Bina Yapım Aşamaları 2022

İnşaat yapım aşamaları nelerdir? Bir inşaatın yapımı sırasında ilk adım inşaat yapım aşamaları maddelerini belirlemektir. Kaliteli bir yol güzergahı oluşturmak, atılacak her adımı kontrol etmek, inşaatın sorunsuz ve zamanında bitmesi için çok önemlidir. İnşaatın yapım aşamasına başlamadan önce yapılan tüm hazırlıklarda inşaat yapım aşamaları içerisine girmektedir. İnşaat yapımı birbirinden farklı birçok iş kolunu içinde barındırır. İnşaat çalışmaları farklı görev ve sorumluluklar gerektirdiği için alt üst kavramları ile bir disiplin sağlanarak ilerler.

İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI NELERDİR? İNŞAAT NASIL YAPILIR?

Bir inşaatın yapımı sırasında en önemli kriter zamandır. Planlanan her şey zamana uygun yapılmalıdır. Aksi halde teslim tarihinin uzaması maliyeti de arttıracaktır. Bu yüzden planlanan aşamaların her bir adımı titizlikle ve disiplin içerisinde gerçekleştirilmeli inşaat yapım aşamaları belirlenen zamanda uygulanmalıdır. İnşaat blog yazıları içerisinde yer alması için inşaat yapım aşamaları maddelerini sizler için detaylı bir şekilde kaleme aldık. Şimdi bu maddelere birlikte bakacağız. inşaat blogu, inşaat rehberi, inşaat fikirleri, inşaat kılavuzu, inşaat yapım, inşaat bilgi, inşaat yardım

BİR BİNANIN YAPIM AŞAMALARI

İnşaat yapımına başlamadan önce seçilecek çalışma arkadaşlarının hepsinin alanında uzman kişiler olması hem işin kalitesini arttırır hem de belirlenen zaman da iş biter. Aynı zamanda inşaat yapılırken baz alınması gerekli bazı noktalarda vardır. Örneğin inşaat yapımı esnasında doğaya ve çevredeki insanlara zarar vermekten kaçınmak ve bunun kontrolünü sağlamak, yeni nesil sürdürülebilir inşaat modelleri, daha çevreci bir yaklaşım ile seçilmiş malzemeler ve projeler kaliteyi arttırır. İnşaatın yapılacağı alan belirlendikten sonra inşaat yapım aşamaları kısmında ilk adım yasal işlemleri, izinleri halletmek, mevzuata uygun hareket ederek kaliteli malzemeler seçmek olacaktır. İnşaat Yapım, İnşaat Blogu

İNŞAAT YAPIM AŞAMALARI RESİMLİ

İnşaat blogu için hazırladığımız bu yazımızda en çok üzerinde durduğumuz konu inşaatın yapım aşamaları maddelerinin sırayla ve zamanında hayata geçirilmesidir. İnşaat yapımı üç bölüme ayırabiliriz. İnşaatın planlanması, yapımına başlanması ve inşaatın sonlandırılması. İnşaat yapım aşamaları şu şekildedir;
 • Hafriyat aplikasyonu:
İnşaat Yapım Aşamalarının ilk adımı bir harita mühendisi tarafından projeye uygun olarak yapı temelinin koordinatlarını belirlemek için hafriyat aplikasyonu yapılır.
 • Hafriyat:
Hafriyat aplikasyonuna uygun olarak, zemine uygun seçilen iş makinaları ile çıkarılan moloz ve kayalar belediye tarafından belirlenen alana dökülür. Hafriyat sonrası zemin düzenlenir.
 • Temel Altı İşlemleri:
Hafriyattan sonra düzenlenen zemine mıcır dökülür burada mıcır kalınlığı çok önemlidir. Mıcır içerisine döşenen drenaj borularının eğimine dikkat edilmelidir, yeraltı sularının tasfiyesi sırasında sorun çıkmaması için.
 • Geobeton Dökümü:
Zeminin sağlam olabilmesi için mıcır ve beton kalınlıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. İnşaat yapım aşamaları sırasında grabeton seçimi en temel konudur. Drenaj borularının kapanmamasına dikkat edilmelidir beton dökümü sırasında.
 • Temel Altı İzolasyon:
Geobeton dökümü sonrası yalıtım ile birlikte izolasyon kısmına konsantre olmak gerekir. Hala zemin aşamasında olunduğu için bu süreçte hiçbir şeyi atlamamak her şeyi titizlikle yapmak çok önemlidir. Temel yanlarının yalıtımı için radye temel sınırlarına göre tespit edilen kalınlıkta temel duvarı örülür. Arkasından zemine radye demirlerinin döşemesi yapılır. Demirlerin üzerine statik projede belirtilen beton sınıfına göre beton dökülür. Bu aşamada betonun kalıba dökülmesi çok dikkat gerektirir, betona su karıştırılmamalı ve muhakkak vibratör kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Subasman Sürecine Başlanması:
Binanın zemin yüksekliğini arttırmak için inşaat yapımı sürecinde subasman sürecine geçilir. Subasman perdelerinin demir, beton ve kalıp işlemleri tamamlandıktan sonra perdelerin aralarında kalan boşluklara belirlenen malzemeler ile doldular yapılır ve sıkılaştırma işlemi uygulanır. Bu noktada kompaktörlü sıkılaştırma oldukça önemli bir aşamadır.
 • Hasırlı Geobeton Dökümü:
Alt yapı imalatını, zemin yapıyı ve hasır demiri korumAak için bir kat daha grabeton serilir. Bu betonun kalitesiz olması, projeden belirlenen beton sınıfı dışından bir beton kullanılması durumunda ileride taban çökmesi sorunu yaşanılabilir. Beton dökümüne hazırlanmış hasırlı grabetonun subasman perdelerinin bitiş kotu üzerinde olması gerekmektedir.
 • Asmolen Sistemi Tabliye Kalıbı:
Bu noktada kullanılacak tüm kalıpların güçlü olması gerekmektedir. Asmolen sistemi ardından da kolonlar ve beton için kalıp çıkarılması yapılır. Tabliye betonu dökülerek zeminin tabliye işlemleri tamamlanır. Zemin komple bittikten sonra duvar ve teras aşamasına geçilir. Aynı zamanda iç duvarlar üzerinde de çalışmalar eş zamanlı olarak başlar. İnşaat Yapım, İnşaat Blogu Yapı Ruhsatı ve İnşaatta Ön Çalışma İnşaata başlamadan önce 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde yapı ruhsatı alınması gerekmektedir. Hafriyat işlemine bile başlayabilmek için ruhsat alımı zorunludur.  Bu aşama hep izin evraklarının hazırlanmasını, hem çalışacak kişilerin, ekibin kurulmasını, malzemenin alımını, projeyi, proje başındaki ekibi kapsamaktadır. Zaman ve bütçe kavramlarının da ayarlanması bu aşamada gerçekleşir. İnşaat yapım aşamaları kısmının ikinci bölümü olan bu bölümde, yapı ruhsatı almak için belediyelere verilmesi gereken belgeler toplanır. Bu belgeler;
 • Dilekçe
 • Taahhütname
 • Tapu Senedi
 • Vekaletname, muvafakat name
 • Mimari Proje
 • Statik Proje
 • Elektrik ve Mekanik tesisat Projeleri
 • Çevre ve Peyzaj Projeleri
 • Yol ve Alt Yapı Katılım Payı Ödendi Belgeleri
 • Teknik Kontrol İçin İstenecek Diğer Belgeler
Tüm bu belgelerin tamamlanıp izin için hazırlanmasının ardından, hesap işlerinin yapılması gerekiyor. Kar zarar durumuna bakılarak, istikamet rövelesi hazırlanmalıdır. Proje taslak olarak hazırlanmalı krokisi çizilmelidir. Bu gözümüzün önünde işin canlanmasını sağlar. Bu aşamada ekip de belirlenmelidir. Ruhsat projesi hazırlanılarak zemin çalışması başlatılmalıdır. İnşaat için ruhsatın alınmasından hemen sonra olası kazalara karşı sigorta yapılması zaruridir. Bu aşamada inşaat yapımı öncesi alınması gereken kararlar alınmış diğer aşamaya tereddütsüz geçilmiş olması gerekmektedir. Mobilizasyon İşleri Yapılacak inşaat alanının etrafını, dışarıdan birisi göremeyecek ve içeri giremeyecek gibi çevrilmesi, güvenliğin sağlanması inşaat yapım aşamalarındaki en önemli hedeflerdendir. Şantiye içerisine konteyner ve elektrik panosu kurulup, şantiye için elektrik ve su aboneliği alınır. İnşaatın yapım aşamalarını yazdık bu işlemler bittikten sonra ince işler kalıyor geriye. Alçı işleri, sıva, boya badana camların takılması, elektrik tesisatı, camlar ve kapıların takılması. Bu işlemlerin ardından binanın içindeki kontroller bittikten sonra dış kontroller de yapılır. Bahçe dizaynı,  peyzaj işleri, aydınlatma işlemleri bitirilir. Badana ve boya yapımı konusundaki yazımızı blog sayfamızdan okuyabilirsiniz.  İnşaatın Son Aşaması – Teslim İnşaatın yapımı bittikten sonra tüm kontroller son bir defa yeniden yapılır. Bina içi ve dışındaki eksiklikler tamamlanır. Geçici kabul başlatılarak kesin kabulün alınması sağlanır. Abonelikler alınıp sayaçlar takılır, teminat ödemeleri yapıldıktan sonra, son olarak iskan alınır. İnşaat yapım aşamaları konusunda sorun yaşamamanın püf noktası ön hazırlıkta yapılan plana uymaktır. [caption id="attachment_11911" align="alignnone" width="1024"]İnşaat Yapım, İnşaat Blogu İnşaat Yapım, İnşaat Blogu[/caption] İnşaat Yapım aşamaları yapılacak inşaata göre de değişmekle beraber bazı aşamalar zorunludur. Burada size örnek olarak bir inşaatın yapım aşamalarını belirttik. HİZMETLERİMİZİ İNCELEDİNİZ Mİ? TIKLAYIN!]]>